หน้าแรก > อพาร์ทเม้นท์ Happy > แบบอพาร์ทเม้นท์

ติดต่อ โทร 080-045-2332

สร้างเสร็จเร็ว คืนทุนไว สร้าง 4 ชั้น เสร็จภายใน 5 เดือน

ต้องรู้ก่อน สร้างอพาร์เม้นท์ ให้เช่า

ใช้เนื้อที่กี่ ตรว. ?

- อพาร์ทเม้นท์สามารถสร้างได้ทุก-นาดพื้นที่ แต่จะคุ้มหรือเปล่า ยิ่งที่น้อยถูกหักระยะร่น ไม่เหลือที่ดินพอดี พื้นที่ขนาดเล็กสุดที่แนะนำคือ  80 ตรว. หรือ 320 ตรม.
ที่ดินกว้าง ยาว เท่าไหร่?
- พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดคือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
- อาคารกว้าง 11.5 x27.00 เมตร  - ไม่ได้กำหนดขนาดตายตัว สามารถปรับแบบได้ และต้องเผื่อระยะร่นตามกฎหมาย* ต้องศึกษากฎหมายและอ่านทำความเข้าใจ
- ต้องมีที่ว่างมากกว่า 30 %
ระยะร่นเป็นยังไง สร้างได้กี่ ตรม?
1. ด้านติดถนน ต้องมากกว่า 6 เมตร วัดจากกึ่งกลาง ถนน เช่น ถนนกว้าง 4 เมตร ที่ดินไปหากึ่งกลาง 2 เมตร แสดงว่าต้องร่น อีก 4 เมตร เผื่อให้ได้อย่างน้อย 6 เมตร
2. ถ้าติดคลอง กว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะร่น 3 เมตร คลองกว้างมากกว่า 10 เมตร ระยะร่น 6 เมตร
3 .ด้านข้าง หากปิดทืบมากกว่า 1 เมตร
4. หากมีช่องเปิดต้องร่น มากกว่า 2 เมตร
5. มีช่องเปิดสูงเกิน 9 เมตร ร่น 3 เมตร
5.ระยะร่นด้านหลัง มีช่องเปิด < 9 เมตร ร่นมากกว่า >2 เมตร มีช่องเปิด >9 – 23  ร่น 3 เมตร
* กฎหมายใหม่ ปี 50 ผนังทึบ >0.50 เมตรสร้างได้กี่ชั้น ?ไม่เกิน 8 ชั้น  23 เมตร* ขึ้นอยู่กับระยะร่น   ขึ้นอยู่กับถนนกว้าง   สูงเกิน 3 ชั้น มีช่องเปิด ร่น 3


MR-544 ขนาด 5 ชั้น 44 ห้อง

MR-435 ขนาด 4 ชั้น 35 ห้อง

MR-236 ขนาด 2 ชั้น 6 ห้อง