โกดังสำเร็จรูป Happy Warehouse > ทำไมต้อง Happy Warehouse


ทำไมต้องเป็นเรา Happy Warehouse

1.เรามีประสบการณ์งานก่อสร้างโกดังโรงงานมากกว่า 200 โครงการ

2.เรามีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโกดังมากกว่า 10 ปี

3.เราเป็นโรงงานผลิต ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าระบบก่อสร้างหน้าไชส์งาน และมีประสบการณ์ตรงในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป

4.เรารับเหมางานก่อสร้างทั้งระบบตั้งแต่ ออกแบบงาน ก่อสร้างงานฐานรากจนถึงตัวอาคารและสถาปัต

5.ใบเสนอราคาออกจากส่วนกลางโดยใช้โปรแกรมคำนวณวัสดุตามความเป็นจริง น่าเชื่อถือ ไม่บวกมูลค่างานเกินความเป็นจริง

6.เรารับประกันงานรั่วซึ่ม 1  ปี และรับประกันโครงสร้าง 10 ปี

7.การเสนอราคารวดเร็วเที่ยงตรง เป็นบริษัทเดียวที่สามารถเสนอราคาได้ในเวลาเพียง 5  นาที

8.เหล็กโครงหลังคาและแปเราใช้เหล็กกาวาไนช์ ทำให้ทนสนิมอายุการใช้งานยาวนาน ความแข็งแรง 3500 KSC

9.หลังคาเราเป็นระบบคลิ๊ปล็อคทำให้ไม่มีการยิงน็อตจากหลังคาลดความเสี่ยงหลังคารั่ว10.ลูกค้าทำสัญญากับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับประกัน และเงินไม่สูญ ไม่ผ่านคนกลาง


ข้อดี : โกดังสำเร็จรูปผลิตจากโรงงาน

1. ติดตั้งรวดเร็ว - วางแผนงานติดตั้งล่วงหน้า 

2. ควบคุมงบประมาณ ไม่บานปลาย - วางแผนการใช้วัสดุ การติดตั้งจากโรงงาน

3. ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - ทีมงานและระบบคำนวณโครงสร้าง

4. เคลื่อนย้าย และติดตั้งซ้ำได้ - ระบบน็อคดาวน์ ด้วย BOLT

5. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง - โครงสร้างเหล็กผลิตจากโรงงานตามแบบ ลดวัสดุเหลือทิ้ง ลดต้นทุนการติดตั้ง

โกดังและอาคารสำเร็จรูปเหมาะแก่การใช้งานต่างๆ

โกดังเก็บสินค้า โรงสีข้าว โรงเรื่อนเพาะปลูกสินค้าเกษตร หลังคาสำเร็จรูป อาคารสำเร็จรูป ตลานัด ตลาดสด สนามกีฬา ฟาร์มปศุสัตว์ ศูนย์ขนส่งสินค้า อู่ซ่อมรถ โชว์รูมสินค้า ลานอเนกประสงค์


โกดัง 4 รูปแบบ เพื่อจะได้คำนวณโครงสร้างให้เหมาะกับการใช้งาน ช่วยในการประหยัดต้นทุนการสร้าง ...คำถามเช่น

ถาม : ต้องการสร้างเพื่อใช้งานอะไร

ตอบ : โกดังเก็บสินค้า โรงสีข้าว โรงเรื่อนเพาะปลูกสินค้าเกษตร หลังคาสำเร็จรูป อาคารสำเร็จรูป ตลานัด ตลาดสด สนามกีฬา ฟาร์มปศุสัตว์ ศูนย์ขนส่งสินค้า อู่ซ่อมรถ โชว์รูมสินค้า ลานอเนกประสงค์

- โครงสร้างที่แตกต่างในแต่ละแบบคือ โครงสร้างเสา และ หลังคา 

โครงการใช้งานที่แตกต่าง ทำให้โครงสร้าง เสาและโครงหลังคา แตกต่างกัน เราจึงสามารถเลือกใช้ในการก่อสร้าง ได้อย่างคุ้มค่า


HAPPY WAREHOUSE