หน้าแรก > โกดังสำเร็จรูป Happy Warehouse > รูปแบบโกดัง


ข้อดี : โกดังสำเร็จรูปผลิตจากโรงงาน

1. ติดตั้งรวดเร็ว - วางแผนงานติดตั้งล่วงหน้า 

2. ควบคุมงบประมาณ ไม่บานปลาย - วางแผนการใช้วัสดุ การติดตั้งจากโรงงาน

3. ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - ทีมงานและระบบคำนวณโครงสร้าง

4. เคลื่อนย้าย และติดตั้งซ้ำได้ - ระบบน็อคดาวน์ ด้วย BOLT

5. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง - โครงสร้างเหล็กผลิตจากโรงงานตามแบบ ลดวัสดุเหลือทิ้ง ลดต้นทุนการติดตั้ง

โกดังและอาคารสำเร็จรูปเหมาะแก่การใช้งานต่างๆ

โกดังเก็บสินค้า โรงสีข้าว โรงเรื่อนเพาะปลูกสินค้าเกษตร หลังคาสำเร็จรูป อาคารสำเร็จรูป ตลานัด ตลาดสด สนามกีฬา ฟาร์มปศุสัตว์ ศูนย์ขนส่งสินค้า อู่ซ่อมรถ โชว์รูมสินค้า ลานอเนกประสงค์


  รูปแบบที่ 1 โกดังสำเร็จรูป HW-HC  

- เสา Hot Roll ไวแฟรงซ์ Wide Flange 

- หลังคา Cold Form Truss โครงถัก 

- อาคารสูง 4-12 เมตร    ระยะเสาอาคาร 5 - 6 เมตร
ความกว้างสูงสุด 40 เมตร มีสำนักงานชั้น 2 ได้ ติดตั้งเครนได้


  รูปแบบที่ 2 โกดังสำเร็จรูป HW-H  

- เสา Hot Roll ไวแฟรงซ์ Wide Flange

- หลังคา Cold Form Truss โครงถัก

เหมาะกับอาคารสูง 4-12 เมตร   

ระยะเสาอาคาร 5 - 6 เมตร

ความกว้างสูงสุด 30 เมตร

มีสำนักงานชั้น 2 ได้

ติดตั้งเครนได้


  รูปแบบที่ 3 โกดังสำเร็จรูป HW-C ราคาถูกที่สุด  

Happy Warehouse แบบ Cold Form เหล็กกาวาไนซ์ หรือเหล็กรีดเย็น

- อาคารชั้นเดียว 

- อาคารสูง 4-6 เมตร 

- หลังคา Cold Form Truss โครงถัก ( เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ Galvanize ทำสี ) 

- เสาเหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ Galvanize ทำสี 

- ความกว้างสูงสุด 15 เมตร ไม่มีเสากลาง

- ช่วงเสาห่าง 2 เมตร


  รูปแบบที่ 4 โกดังสำเร็จรูป HW-CT  

- เสา Cold Form Truss โครงถัก เหล็กกัลวาไนซ์ Galvanize - หลังคา Cold Form Truss โครงถัก เหมาะกับอาคารสูง 4-8 เมตร    ความกว้างสูงสุด 30 เมตร ช่วงเสาห่าง 5-6 เมตร


HAPPY WAREHOUSE