งานพื้น โกดังสำเร็จรูป

พื้นโกดัง สามารถเลือกก่อสร้าง ได้ตามลักษณะการใช้ การรับน้ำหนัก

แบ่งได้ 3 แบบดังนี้

1. พื้นวางบนดิน (Slab on ground)

ต้นทุนการก่อสร้างถูกที่สุด

ลักษณะการก่อสร้าง-ก่อสร้างโดยการเทปูนบนพื้นดินที่แข็งตัว หรือพื้นดินที่บดอัดแล้ว

ถ้างานก่อสร้างมีคานรอบพื้นที่ พื้นวางบนดินไม่จำเป็นต้องติดกับคาน เนื่องจากในอนาคตถ้าพื้นดินมีการยุบตัว อาจจะเกิดรอยแยกแต่จะไม่ไปดึงรั้งคานทำให้โครงสร้างหลักเสียหาย

นิยมใช้สร้าง เช่น ที่จอดรถ, ลานจอดรถกลางแจ้ง เป็นต้น

หมายเหตุ

     ในกรุงเทพฯและปริมณทล พื้นโกดังไม่นิยมใช้พื้นวางบนดิน เพราะชั้นดินมีการทรุดตัวทุกปี ประกอบกับน้ำหนักบรรทุกที่มาก จะยิ่งส่งผลให้การทรุดตัวเร็วขึ้น


2พื้นวางบนคาน (Slab on beam)

ลักษณะการก่อสร้าง

1. สามารถถมดินภายในให้เต็มบออัดดิน แล้วทำการเทพื้นคอนกรีตทับคาน

2. วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป(Hollow core) แล้วทำการเทพื้นคอนกรีตทับแผ่นพื้นสำเร็จรูป(Hollow core) และคาน

ข้อดี - โครงสร้างเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด ไม่มีปัญหาการทรุดตัว

ข้อเสีย - น้ำหนักบรรทุกมาก พื้นจะถ่ายน้ำหนักสู่คาน ทำให้คานและฐานรากต้องมีขนาดใหญ่ จึงส่งผลให้ราคาโครงสร้างสูง

นิยมใช้ในงาน บ้าน และอาคารทั่วไป


3.พื้นวางบนเข็ม(Slab on pile)

ข้อดี - เป็นพื้นที่รับน้ำหนักได้มาก เพราะอาศัยเสาเข็มในการถ่ายน้ำหนักลงชั้นดินแข็ง จึงไม่มีปัญหาทรุดตัว และไม่ถ่ายแรงไปยังคาน

ข้อเสีย - ราคาโครงสร้างพื้นสูง เพราะมีค่าเสาเข็ม

หมายเหตุ

     ในกรุงเทพฯและปริมณทล พื้นโกดังนิยมใช้พื้นวางบนเข็ม เพราะสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก